Happy Merry Christmas Wishes in Punjabi

Happy Merry Christmas Wishes in Punjabi
Happy Merry Christmas Wishes in Punjabi

Merry Christmas Wishes in Punjabi 2023 – Spread divinity and cheerfulness around on this happy festive season of Christmas. Wish your Punjabi friends Merry Christmas Wishes in Punjabi their own language with this beuatiful Merry Christmas in Punjabi, “ਮੇਰੀ ਕਰਿਸਮਸ”, meaning Merry Christmas and the lovely background image of rein deer and christmas tree.

Merry Christmas Quotes in Punjabi

Merry Christmas Quotes in Punjabi
Merry Christmas Quotes in Punjabi

ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਬਿਤਾਏ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ
ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ
ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਘੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ


ਅਸੀਂ ਸੰਪੂਰਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ
ਸਾਡੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ
ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਂਤਾ ਕਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਮੇਰੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ


ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚਮਕਦਾਰ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ
ਸੰਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਲਈ
ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ ਵੀ ਰਹੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ


Christmas Quotes in Punjabi Text
Christmas Quotes in Punjabi Text

ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ
ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ


ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਚਮਕਦਾ ਹੈ
ਚਮਕਦੇ ਤਾਰੇ ਵਾਂਗ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋ
ਮੇਰੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ


ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ, ਘਰ ਦਾ ਆਰਾਮ ਅਤੇ
ਏਕਤਾ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਂਦੀ ਹੈ
ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ


Merry Christmas Wishes in Hindi

Merry Christmas Wishes in Punjabi For Friends

Merry Christmas Wishes in Punjabi for Friends
Happy Merry Christmas Wishes for Friend’s in Punjabi

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੋ ਕਿ ਰੱਬ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇਪਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੀ
ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ


ਮੇਰੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਅਤੇ ਸਾਂਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ
ਜਿਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ


ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੋ
ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰੇ
ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ


Christmas Wishes for Friend's in Punjabi
Christmas Wishes for Friend’s in Punjabi

ਮੇਰੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ
ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ
ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਬਤੀਤ ਕਰੋ
ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀ, ਹਾਸੇ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ


ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪਿਆਰੇ ਮੌਸਮ
ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ
ਮੌਸਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ
ਭਰਪੂਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮੁਬਾਰਕ


ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮੁਬਾਰਕ
ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਿਉਹਾਰ ਬਿਤਾਉਣ
ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ
ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੈ
ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ, ਮੇਰੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ


Happy Merry Christmas Wishes in English

Merry Christmas Wishes in Punjabi For Wife

Merry Christmas Wishes for Wife in Punjabi
Merry Christmas Wishes for Wife in Punjabi

ਰੱਬ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ
ਦੁਆਵਾਂ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਸੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ
ਸੋਚਦੇ ਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗੀਏ
ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮਰ ਭਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ


ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ
ਪਰਵਾਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ


ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਬਿਨਾਂ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖਿੱਲ ਸਕਦਾ
ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ


Merry Christmas Text in Punjabi for Wife
Merry Christmas Text in Punjabi for Wife

ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ
ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਅਸਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ
ਮੇਰੇ ਲਯੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਰੂਰੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ


ਕੋਈ ਸ਼ੋਹਰਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਇਹ ਦਿਲ ਸਿਰਫ ਪਿਆਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ


ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਮੇਰੀ ਖਵਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੀ
ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੋ ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ


Merry Christmas Wishes in Punjabi For Husband

Christmas Wishes for Husband in Punjabi
Christmas Wishes for Husband in Punjabi

ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ
ਪਿਆਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ


ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਮਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ
ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਦਿਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ


ਲੋਕ ਬਦਲਦੇ ਹਨ
ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਹਨ
ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
ਪਰ ਪਿਆਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ


Merry Christmas for Husband in Punjabi
Merry Christmas for Husband in Punjabi

ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਆ ਰਹੇ ਹੋ


ਪਿਆਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਆ ਬੈਠੋਗੇ


ਜਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ
ਇਹ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ
ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ


Merry Christmas Wishes in Punjabi for Girlfriend

Merry Christmas Wishes for Girlfriend in Punjabi
Merry Christmas Wishes for Girlfriend in Punjabi

ਨਾ ਚੰਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੈ ਨਾ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੈ
ਬੱਸ ਹਰ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੱਸ ਇਹੀ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਹੈ


ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਾਂ
ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸੀਰਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੋਹਣੀ ਹੋਵੇ


ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਿਲ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੰਨ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਸੀ


Merry Christmas for Girlfriend in Punjabi
Merry Christmas Image for Girlfriend in Punjabi

ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ


ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇਰਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ


ਇਕ ਸਾਫ਼ ਜੇਹੀ ਗੱਲ 2 ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤੈਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ
feeling ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਰਦੇ ਆ


Merry Christmas Wishes in Punjabi for Boyfriend

Merry Christmas Wishes in Punjabi for Boyfriend
Merry Christmas Wishes in Punjabi for Boyfriend

ਲੱਗਦੀ AE ਪਿਆਰੀ
ਜਦੋਂ ਖਿੜ-ਖਿੜ ਹੱਸਦੀ AE
ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨੀ
ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਚ ਤੂੰ ਵੱਸਦੀ


ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਲਕੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ


ਅਸੀਂ ਓ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਨਿਭਾਏ
ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ


Merry Christmas Text in Punjabi for Boyfriend
Merry Christmas Text in Punjabi for Boyfriend

ਪਿਆਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ
ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਉਸੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ


ਮੇਰਾ ਗੁੱਸਾ ਓਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ
ਕੁਛ ਇਸ ਤਰਹ ਦਾ ਹੈ ਇਸ਼ਕ ਮੇਰਾ


ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ
ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਵੇਰ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਨਾਲ


Merry Christmas Wishes in Punjabi for Mother

Merry Christmas Wishes in Punjabi for Mother
Merry Christmas Wishes for Mother in Punjabi

ਮਾਵਾਂ ਮਾਵਾਂ ਮਾਵਾਂ ਮਾਂ ਜੰਨਤ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ
ਮਾਂਏ ਤੇਰੇ ਵੇਹੜੇ ਵਿਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ
ਤੈਥੋਂ ਪਲ ਵੀ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ
ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਘੀਆਂ ਮਾਂ


ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਜਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ
ਸਬ ਝੂਠੇ ਤੇ ਬੇਰੂਪ
ਮਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੱਚਾ
ਮਾਂ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ
ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਘੀਆਂ ਮਾਂ


ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਘਣਛਾਵਾਂ ਬੂਟਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ
ਲੈ ਕੇ ਜਿਸਤੋਂ ਛਾਂ ਉਧਾਰੀ ਰੱਬ ਨੇ ਸਵਰਗ ਬਣਾਇਆ
ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਘੀਆਂ ਮਾਂ


 Christmas Wishes for Mother in Punjabi
Christmas Wishes Greeting in Punjabi for Mother

ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਮੀਤ ਨਾ ਕੋਈ
ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਅਸੀਸ ਨਾ ਕੋਈ
ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਘੀਆਂ ਮਾਂ


ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤਾਂ ਬੱਸ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾਉਦੀ ਏ
. ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੇ “ਮਾਂ” ਮੇਰੀ ਜੋ ਚੁੰਨੀ
ਪਾੜ ਕੇ ਮੱਲਮ ਲਾਉਂਦੀ ਏ
ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਘੀਆਂ ਮਾਂ


ਬੱਚਿਆ ਦਾ ਦੁਖ ਮਾਂ ਹੈ ਸਹਿਂਦੀ, ਗਿੱਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪ ਹੈ ਪੈਦੀ
ਸਾਨੂੰ ਪਾਉਂਦੀ ਸੁੱਕੀ ਥਾਂ, ਓ ਦੁਨੀਆਂ ਵਾਲਿਉ
ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਏ ਮਾਂ, ਓ ਦੁਨੀਆਂ ਵਾਲਿਉ
ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਘੀਆਂ ਮਾਂ


Merry Christmas Wishes for Father in Punjabi

Merry Christmas Wishes for Father in Punjabi
Merry Christmas Wishes for Father in Punjabi

ਅੱਜ ਵੀ ਬਚਪਨ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਵਕ਼ਤ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ
ਬਾਪੂ ਤੇਰੀ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਕਮਾਈ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ.
ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਘੀਆਂ ਪਾਪਾ


ਉੱਠ ਤੜ੍ਹਕੇ ਨੂੰ ਬਾਪੂ ਸਾਡਾ ਪੱਗ ਬੰਨਦਾ
ਟੌਹਰ ਅੱਤ ਦੀ ਸੌਕੀਨੀ ਨਿੱਤ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਏ
ਰਹੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਦਾਤਿਆ
ਬਾਪੂ ਆਸਰੇ ਤਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਏ
ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਘੀਆਂ ਪਾਪਾ


ਬਾਪੂ ਵੀ ਕਰੂਗਾ ਮਾਣ ਪੁੱਤ ਤੇ ਔਦੋ ਦਿਲ ਚੰਦਰੇ ਨੂੰ ਚੈਨ ਆਉਗਾ
ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮਿੱਤਰਾ ਦਾ ਟਾਇਮ ਆਉਗਾ.
ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਘੀਆਂ ਪਾਪਾ


Merry Christmas in Punjabi for Father
Merry Christmas in Punjabi for Father

ਪਿਤਾ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਵਉੱਚ ਰੱਬ ਹੈ
ਪਿਤਾ ਦੀ ਉਂਗਲ ਫੜੀ ਰਸਤਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੈ
ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਘੀਆਂ ਪਾਪਾ


ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕ਼ਤ ਨਹੀਂ ਘੁੱਟਣ ਲਈ ਬਾਪੂ ਦੇ ਗੋਡੇ
ਕਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵੇਖੀ ਸੀ ਚੜਕੇ ਤੂੰ ਬਾਪੂ ਦੇ ਮੋਢੇ
ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਘੀਆਂ ਪਾਪਾ


ਫਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਹੈ
ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਕਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ
ਪਰ “ਪਾਪਾ” ਦਾ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ
ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਘੀਆਂ ਪਾਪਾ


Merry Christmas Funny Jokes in Punjabi

Merry Christmas Funny Jokes in Punjabi
Merry Christmas Funny Jokes in Punjabi

ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ �ਕੀ ਕਰਦੀ ਏ ਜਾਨ ?
ਕੁੜੀ :- ਘਰ ਆ ਸੋਣ ਲੱਗੀ ਆ ਸਿਰ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ , ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਏ ?
ਮੁੰਡਾ :- ਮੈ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਵਿਚ ਤੇਰੀ ਪਿੱਛਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੇਠਾ ਫੁੱਲੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਕਮੀਨੀਏ
ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਘੀਆਂ ਪਾਪਾ


ਦੋ ਅਮਲੀ ਬੇਠੇ � ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਇਕ ਅਮਲੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ ਲਗਦਾ ਤੇ ਮੀਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ�
ਦੂਜਾ ਅਮਲੀ ਕਹਿੰਦਾ � ਬਾਹਰ ਮੀਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਪੈ ਰਿਹਾ�.ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੀ ਸੋਜਾ
ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਏ�
ਅਮਲੀ ਬਿਸਤਰਾ ਵਿਸ਼ੋਣ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ� ਅਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਅਮਲੀ ਬਿਸਤਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਅਮਲੀ ਗਿੱਲਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ..
ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਲਿਆ ਤੂੰ ਗਿੱਲਾ ਕਿੱਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਏ�
ਅਮਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੱਸਣ ਗਿਆ ਸੀ � ਮੈ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਵੱਲ ਸੋਣ ਲੱਗਾ� ਬਾਹਰ ਮੀਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ਵਾ � ਸਵੇਰੇ ਘਰ ਆਵਾਗਾ��!
ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਘੀਆਂ ਪਾਪਾ


ਜਨਤਾ ਵੀ ਕਮਾਲ ਕਰਦੀ ਆ
ਅੱਜ ਇਕ ਬੰਦਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੀ ਆਵੇ ਸੱਜਾ ਪਾਸਾ ਦੱਬੀ
ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ
ਕਹਿੰਦਾ ਜਾੜ ਨੂੰ ਕੀੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚਲੀਆਂ , ਜਾੜ ਕਢਵਾ ਦੇਣੀ ਆ
ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋ ਲੰਗਿਅਾ ਜਾਂਦਾ ਬੋਲਿਆ
ਕਾਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਤੇ
ਮਾਰ ਇਕ ਨਾਅਰਾ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜ਼ਿੰਦਾਵਾਦ
ਕੋਈ ਮੁਫ਼ਤ ਚ ਕੱਢ ਦੂ
ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਘੀਆਂ ਪਾਪਾ


Christmas Funny Jokes Text in Punjabi
Christmas Funny Jokes Text in Punjabi

ਏਅਰ ਹੋਸਟਸ ਪੱਪੂ ਨੂੰ:-
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਥੇ ਬਿਲਕੁਲ
ਘਰ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲੇਗਾ
ਪੱਪੂ:- ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਨਹੀ ਲਗਾਵਾਂਗਾ ਸਾਲਿਓ
ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਘੀਆਂ ਪਾਪਾ


ਪਤਨੀ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਤੀ ਦਾ ਸਿਰ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ :-
ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਦਬਾਉਂਦੀ ਹਾਂ
ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਦਬਾਉਂਦਾ ਸੀ.?
ਪਤੀ ਬੜੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ :-
ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਘੀਆਂ ਪਾਪਾ


ਆਹ ਨਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਗੀ
ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਮੈਡਮ :- ਬੱਚਿਓ
“ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ” ਚ
ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾ ਦਸੋ
ਲੱਭੂ ਕਾ ਭੋਲਾ—ਮੈਡਮ ਜੀ
(1) ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ
(2) ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ
(3) ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ)
(4) ਮੈਹੁਲ ਚੌਕਸ਼ੀ
ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਘੀਆਂ ਪਾਪਾ


Leave a Comment